papers

 

Сътрудничество с колеги от Института по целулоза и хартия г. Искър (ИЦХ г. Искър)

 

Photos

 

Photos

 

Photos

 

Photos