papers

 

Проект:   "Изследване на нови възможности за придаване на мултифункционални свойства на хартии” КП-06-Н49/1 от 26.11.2020 г. (проект № 920)
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието и науката на България.
Ръководител:   доц. д-р инж. Веска Георгиева Лашева
Времетраене:   36 месеца

 

ЗА ПРОЕКТА   РЕСУРСИ   ГАЛЕРИЯ
 

Хартия

 
 

Предприятия за производство на хартия и картон в България

 
 

Опазване на докумнталното наследство